تبلیغات
آخرین وضعیت بازار آهن آلات (میلگرد ، تیرآهن و ...)
 

 

بسمه تعالی

از مورخه 1390/10/15

باتوجه به نوسانات قیمت میلگرد و آهن آلات،

قیمت ها روزانه،شفاهاً اعلام میگردد.

09195440695-09195440696
نوع مطلب :
برچسب ها : برچسب ها : میلگرد، بازار میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت آهن، آهن آلات، قیمت آهن آلات، کارخانه میلگرد، کارخانه فولاد، فولاد، رهپویان سعادت، شرکت بازرگانی، بازرگانی رهپویان سعادت،


 

بسمه تعالی

از مورخه 1390/10/15

باتوجه به نوسانات قیمت میلگرد و آهن آلات،

قیمت ها روزانه،شفاهاً اعلام میگردد.

09195440695-01915440696

نوع مطلب :
برچسب ها :


سه شنبه 18 بهمن 1390 :: نویسنده : رهپویان سعادت

میلگرد فولاد نیشابور

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

28

32

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

 

 

9850

 

9850

 

9850

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد قزوین

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

12

14

16

18

20

10

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

ساده

9920

9820

9820

9820

9820

 

 

9920

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد اصفهان (ذوب آهن)

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

28

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

10180

10100

10100

10000

9980

9980

9950

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

کف بنگاه تهران

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

6.5

8

8

8

10

10

10

12

12

14

14

14

16

16

16

18

18

18

18

20

20

20

20

22

22

22

25

28

28

کلاف س

کلاف نوشهر

کلاف آ

قزوین

کلاف آ

پارس

ماهان

تاک

بناب

نوشهر

سمنان

ذوب

البرز

دماوند

ابهر

ذوب

نیشابور

کوثر

کاوه

نیشابور

کوثر

پرشین

کاوه

ذوب

نیشابور

کوثر

نور

نیشابور

ذوب

10120

10000

9950

10070

10100

9970

9850

9970

8450

10000

9830

10000

9940

9930

9480

10000

10000

9980

9980

10020

9970

9940

9930

10000

10020

9970

9600

10020

9950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

بی واسطه از کارخانه خرید کنید !!!

با توجه به نوسانات و تغییرات احتمالی بازار آهن آلات ، جهت تایید قیمت ها و خرید انواع آهن آلات از قبیل میلگرد ، تیرآهن و ... با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09195440696-09195440695

برچسب ها : میلگرد،بازار میلگرد،قیمت میلگرد،قیمت آهن،آهن آلات،قیمت آهن آلات،کارخانه میلگرد،کارخانه فولاد،فولاد،رهپویان سعادت،شرکت بازرگانی،بازرگانی رهپویان سعادت

نوع مطلب :
برچسب ها :


سه شنبه 18 بهمن 1390 :: نویسنده : رهپویان سعادت

میلگرد فولاد نیشابور

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

28

32

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

 

 

10000

 

1000

 

1000

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد قزوین

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

12

14

16

18

20

10

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

ساده

10020

9920

9920

9920

9920

 

 

10020

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد اصفهان (ذوب آهن)

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

10

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

کلاف

 

10350

10350

10150

10150

10150

10150

9950

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

کف بنگاه تهران

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

6.5

8

8

10

10

12

14

14

14

14

16

16

18

18

18

18

20

20

20

20

22

22

22

25

28

28

32

کلاف س

کلاف نوشهر

ق

پارس

ماهان

تاک

نوشهر

نوشهر

سمنان

ذوب

البرز

دماوند

ذوب

نیشابور

کوثر

کاشان

نیشابور

کوثر

پرشین

کاوه

ذوب

نیشابور

پارس

یزد

نیشابور

ذوب

بناب

10220

10100

10270

10220

9970

10220

10220

10120

10050

10170

10170

10170

10220

10220

10220

10220

10220

10220

10220

10150

10230

10220

10100

10100

10220

10220

10220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

بی واسطه از کارخانه خرید کنید !!!

با توجه به نوسانات و تغییرات احتمالی بازار آهن آلات ، جهت تایید قیمت ها و خرید انواع آهن آلات از قبیل میلگرد ، تیرآهن و ... با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09195440696-09195440695

برچسب ها : میلگرد،بازار میلگرد،قیمت میلگرد،قیمت آهن،آهن آلات،قیمت آهن آلات،کارخانه میلگرد،کارخانه فولاد،فولاد،رهپویان سعادت،شرکت بازرگانی،بازرگانی رهپویان سعادت

نوع مطلب :
برچسب ها :


سه شنبه 18 بهمن 1390 :: نویسنده : رهپویان سعادت

میلگرد فولاد نیشابور

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

28

32

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

 

 

9500

9500

9500

 

9500

9650

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد قزوین

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

12

14

16

18

20

10

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

ساده

9520

9420

9420

9420

9420

 

 

9520

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد اصفهان (ذوب آهن)

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

10

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

کلاف

 

9890

9700

9570

9570

9570

9570

9650

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

کف بنگاه تهران

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

6.5

8

8

8

8

10

10

10

12

12

14

14

14

14

16

16

16

16

18

18

18

18

20

20

20

20

22

22

22

25

28

28

32

کلاف س

کلاف نوشهر

کلاف آ

کلاف باز

قزوین

کلاف آ

پارس

ماهان

تاک

قزوین

نوشهر

سمنان

شاهرود

میانه

البرز

سیرجان

ذوب

کوثر

نیشابور

کوثر

کاشان

پرشین

نیشابور

کوثر

کاوه

میانه

ذوب

نیشابور

کوثر

کوثر

نیشابور

ذوب

بناب

9720

9600

9580

9600

9670

9550

9570

9220

9520

9580

9630

9430

9780

9700

9620

9620

9630

9670

9650

9650

9640

9640

9670

9650

9480

9990

9630

9630

9630

9620

9730

9220

9570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

بی واسطه از کارخانه خرید کنید !!!

با توجه به نوسانات و تغییرات احتمالی بازار آهن آلات ، جهت تایید قیمت ها و خرید انواع آهن آلات از قبیل میلگرد ، تیرآهن و ... با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09195440696-09195440695

برچسب ها : میلگرد،بازار میلگرد،قیمت میلگرد،قیمت آهن،آهن آلات،قیمت آهن آلات،کارخانه میلگرد،کارخانه فولاد،فولاد،رهپویان سعادت،شرکت بازرگانی،بازرگانی رهپویان سعادت

نوع مطلب :
برچسب ها :
( کل صفحات : 45 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آخرین وضعیت بازار آهن آلات (میلگرد ، تیرآهن و ...)
قیمت روز آهن آلات(قیمت میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ...)
درباره وبلاگ

از طریق این سایت شما قادر خواهید بود از آخرین وضعیت بازار آهن آلات در کارخانجات فعال در ایران نظیر میلگرد ، تیرآهن و ... اطلاع کسب فرمایید .
قیمت میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ...
تلفن های تماس : 09195440695-09195440696

مدیر وبلاگ : رهپویان سعادت
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :