تبلیغات
آخرین وضعیت بازار آهن آلات (میلگرد ، تیرآهن و ...) - مطالب ابر قیمت میلگرد
 

 

بسمه تعالی

از مورخه 1390/10/15

باتوجه به نوسانات قیمت میلگرد و آهن آلات،

قیمت ها روزانه،شفاهاً اعلام میگردد.

09195440695-09195440696
نوع مطلب :
برچسب ها : برچسب ها : میلگرد، بازار میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت آهن، آهن آلات، قیمت آهن آلات، کارخانه میلگرد، کارخانه فولاد، فولاد، رهپویان سعادت، شرکت بازرگانی، بازرگانی رهپویان سعادت،


سه شنبه 18 مرداد 1390 :: نویسنده : رهپویان سعادت

 

میلگرد فولاد نیشابور

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

14

16

18

20

22

25

28

32

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

8720

8720

8720

8720

8720

8720

8720

8920

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد قزوین

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

12

14

16

18

20

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

9200

8750

8750

8750

8750

8650

8650

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

میلگرد فولاد اصفهان (ذوب آهن)

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

25

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

ساده

 

 

8750

8510

8580

8540

8680

8780

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 


کف بنگاه تهران

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

6.5

8

8

8

10

10

10

10

12

12

12

12

14

14

14

14

16

16

16

16

18

18

18

18

20

20

20

20

22

22

22

25

25

28

28

کلاف نوشهر

کلاف

قزوین

بازشده

 

کلاف

ابهر

اردبیل

دنا

تاکستان

چین

آریا

دنا

نوشهر

اردبیل

لرستان

کره

شاهرود

مصر

نطنز

شاهرود

کره

مصر

برزیل

ترک

برزیل

کره

نور

کاوه

نور

پارس

شاهرود

نور

نطنز

ذوب

کاشان

 8990

10550

9330

9380

 

9230

8870

8950

9180

8850

9110

8850

8780

8800

8400

8400

8720

8700

8700

8700

8760

8650

8650

8650

8930

8670

8800

8650

8650

8630

8450

8760

8550

8700

8650

8730

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

بی واسطه از کارخانه خرید کنید !!!

با توجه به نوسانات و تغییرات احتمالی بازار آهن آلات ، جهت تایید قیمت ها و خرید انواع آهن آلات از قبیل میلگرد ، تیرآهن و ... با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09195440696-09195440695

برچسب ها : میلگرد،بازار میلگرد،قیمت میلگرد،قیمت آهن،آهن آلات،قیمت آهن آلات،کارخانه میلگرد،کارخانه فولاد،فولاد،رهپویان سعادت،شرکت بازرگانی،بازرگانی رهپویان سعادت


نوع مطلب :
برچسب ها : میلگرد، بازار میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت آهن، آهن آلات، قیمت آهن آلات، کارخانه میلگرد، کارخانه فولاد، فولاد، رهپویان سعادت، شرکت بازرگانی، بازرگانی رهپویان سعادت،


شنبه 27 فروردین 1390 :: نویسنده : رهپویان سعادت

میلگرد فولاد نیشابور

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

28

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

8100

8100

8100

8100

8100

8100

8100

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد قزوین

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

12

14

16

18

20

10

14

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

س

س

8430

7910

7910

7910

7910

7910

7910

8430

8430

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

 

میلگرد فولاد اصفهان (ذوب آهن)

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

14

16

18

20

28

32

10

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

کلاف

8230

8180

8070

8070

7910

8010

8160

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 


کف بنگاه تهران

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

8

10

10

12

14

14

14

16

16

16

18

18

18

20

20

22

22

25

28

32

کلاف نوشهر

 

امام رضا

 

 

دماوند

ابهر

 

دماوند

ترک

ابهر

ابهر

دماوند

ترک

ترک

ابهر

بناب

ترک

ترک

بناب

بناب

8300

 

8050

 

 

8180

7980

 

8080

8100

7950

7950

8080

8030

8100

7950

7970

8030

8030

7970

7970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

بی واسطه از کارخانه خرید کنید !!!

با توجه به نوسانات و تغییرات احتمالی بازار آهن آلات ، جهت تایید قیمت ها و خرید انواع آهن آلات از قبیل میلگرد ، تیرآهن و ... با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09195440696-09195440695

برچسب ها : میلگرد،بازار میلگرد،قیمت میلگرد،قیمت آهن،آهن آلات،قیمت آهن آلات،کارخانه میلگرد،کارخانه فولاد،فولاد،رهپویان سعادت،شرکت بازرگانی،بازرگانی رهپویان سعادت

نوع مطلب :
برچسب ها : برچسب ها : میلگرد، بازار میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت آهن، آهن آلات، قیمت آهن آلات، کارخانه میلگرد، کارخانه فولاد، فولاد، رهپویان سعادت، شرکت بازرگانی، بازرگانی رهپویان سعادت،


سه شنبه 12 بهمن 1389 :: نویسنده : رهپویان سعادت

میلگرد فولاد نیشابور

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

8210

8210

8210

8210

8210

8210

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد قزوین

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

12

14

16

18

20

22

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

8330

8110

8110

8110

8110

8110

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

 

میلگرد فولاد اصفهان (ذوب آهن)

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

8730

8410

8130

8150

8130

8140

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

میلگرد فولاد تاکستان

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

10

12

8

10

12

آجدار A2

آجدار A2

کلاف

کلاف

کلاف

 

8090

8170

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

کف بنگاه تهران

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

10

10

12

12

14

16

16

18

18

20

20

22

25

28

32

کلاف نوشهر

بناب

ابهر

الماس

ابهر

تاکستان

بناب

البرز

بناب

بناب

شاهرود

بناب

شاهرود

بناب

بناب

بناب

بناب

8220

8400

8200

8160

8200

8220

8380

8220

8250

8250

8200

8230

8200

8150

8230

8230

8230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

بی واسطه از کارخانه خرید کنید !!!

با توجه به نوسانات و تغییرات احتمالی بازار آهن آلات ، جهت تایید قیمت ها و خرید انواع آهن آلات از قبیل میلگرد ، تیرآهن و ... با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09195440696-09195440695

برچسب ها : میلگرد،بازار میلگرد،قیمت میلگرد،قیمت آهن،آهن آلات،قیمت آهن آلات،کارخانه میلگرد،کارخانه فولاد،فولاد،رهپویان سعادت،شرکت بازرگانی،بازرگانی رهپویان سعادت

نوع مطلب :
برچسب ها : میلگرد، بازار میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت آهن، آهن آلات، قیمت آهن آلات، کارخانه میلگرد، کارخانه فولاد، فولاد، رهپویان سعادت، شرکت بازرگانی، بازرگانی رهپویان سعادت،


 

میلگرد فولاد نیشابور

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

8480

8480

8480

8480

8480

8480

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

میلگرد فولاد قزوین

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

10

12

14

16

18

20

22

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

آجدار A2

8790

8320

8320

8320

8320

8320

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

 

میلگرد فولاد اصفهان (ذوب آهن)

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

12

14

16

18

20

22

25

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

آجدار A3

 

 

8470

8450

8350

8340

8300

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

میلگرد فولاد تاکستان

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

10

12

8

10

12

آجدار A2

آجدار A2

کلاف

کلاف

کلاف

 

8290

8390

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

کف بنگاه تهران

اندازه

نوع

قیمت به ریال

ملاحظات

8

8

10

10

10

12

12

14

14

16

16

16

18

18

20

20

22

25

28

20

کلاف نوشهر

ق

بناب

البرز

الماس

بناب

تاکستان

بناب

نیشابور

بناب

شاهرود

دماوند

بناب

شاهرود

بناب

شاهرود

بناب

بناب

بناب

میانه

8440

8930

8590

8460

8440

8540

8450

8540

8440

8540

8420

8440

8490

8420

8390

8420

8390

8390

8390

8440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد

 

 

 

 

 

 

بی واسطه از کارخانه خرید کنید !!!

با توجه به نوسانات و تغییرات احتمالی بازار آهن آلات ، جهت تایید قیمت ها و خرید انواع آهن آلات از قبیل میلگرد ، تیرآهن و ... با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09195440696-09195440695

برچسب ها : میلگرد،بازار میلگرد،قیمت میلگرد،قیمت آهن،آهن آلات،قیمت آهن آلات،کارخانه میلگرد،کارخانه فولاد،فولاد،رهپویان سعادت،شرکت بازرگانی،بازرگانی رهپویان سعادت

نوع مطلب :
برچسب ها : میلگرد، بازار میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت آهن، آهن آلات، قیمت آهن آلات، کارخانه میلگرد، کارخانه فولاد، فولاد، رهپویان سعادت، شرکت بازرگانی، بازرگانی رهپویان سعادت،
( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آخرین وضعیت بازار آهن آلات (میلگرد ، تیرآهن و ...)
قیمت روز آهن آلات(قیمت میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ...)
درباره وبلاگ

از طریق این سایت شما قادر خواهید بود از آخرین وضعیت بازار آهن آلات در کارخانجات فعال در ایران نظیر میلگرد ، تیرآهن و ... اطلاع کسب فرمایید .
قیمت میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ...
تلفن های تماس : 09195440695-09195440696

مدیر وبلاگ : رهپویان سعادت
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :